http://toptoop.ir/files/pic/122/09.jpg

سلامی به طراوت باران در این کویر دشت خشک شهر خورشید ...
کویری که بی تدبیری ها به این روزش انداخته و مبادا روزی فرا برسد که دعوا و جنگمان بر سر آب باشد و بحرانی که به همین نزدیکیهاست!
در این باره بیشتر توضیح میدهم ان شاالله ... اما زیبایی امروز را قدر باید دانست که به ترنم باران و قطرات زلالی که از آستان آسمان بر سرمان بارید صبحی لطیف و باطراوت را تجربه کردیم ...
و کاش در باران که موقع استجابت دعاست بیشتر دعا کنیم ... برای همه ... و برای استمرار این مهربانی ها ... خدایا شکرت
احمد تقی زاده مقدم ...