دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که منطقی شدن دستمزد کارگران باعث افزایش بهره وری می شود گفت: کافی نبودن دستمزدها نارضایتی و افسردگی نیروی کار را در پی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رحمت الله پورموسی با بیان این مطلب، افزود: تا زمانی که این دو متغیر مدنظر نباشد و تحقق نیابد، دغدغه درآمدی نیروی کار و کارگران برطرف نمی شود و حتما به فکر اشتغال دوم و حتی سوم خواهند بود که یکی از عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی همین موضوع است.

منطقی شدن دستمزد کارگران عامل افزایش بهره وری

پورموسی گفت: در تعیین حداقل حقوق ودستمزد کارگران در میان اعضای سازمان بین المللی کار، ایران در رتبه سه رقمی قرار دارد که زیبنده بازار کار ما نیست.

وی افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد هنگام کار تمام توجه او به اتمام قرارداد کار و اینکه آیا ماه بعد با او قراردادی بسته خواهد شد یا نه، معطوف می شود.
پورموسی گفت: دولت باید برای راه اندازی تولید ملی خود به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند.

پورموسی مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی را از مهمترین موارد در رونق تولید ملی دانست.
وی گفت: تعیین سطح دستمزد کارگران باید متناسب با  شاخص های حداقل معیشت باشد وهزینه معیشت و نیازهای زندگی نیروی انسانی را جبران کند و بعد از چند دهه هنوز رابطه دقیقی میان متغیرهای دو طرف تعیین دستمزد کارگران مشخص نشده است، که امیدواریم تناسب منطقی و اقتصادی دستمزد و نیروی انسانی  تحقق یابد که در آن صورت به افزایش بهره وری و سلامت نیروی کارهم کمک خواهد کرد.


بنابراین گزارش رفاه اجتماعی و معیشت از شاخص های مهم برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار و کارگر درهمه کشورهاست وباید درایران هم توجه شود.


حدود 63 درصد کسانی که پیش از موعد بازنشسته شده اند به شغل دیگری روی آورده اند برای اینکه حقوق بازنشستگی با هزینه های معیشتی و زندگی خانوارها تناسب ندارد و این روند، فضای اشتغال برای نیروی کار جوان را هم محدودتر می کند.

اگر این تناسب ایجاد و تقویت نشود به گسترش پدیده ای به نام دوشغله ها یا سه شغله ها منجر می شود و بازنشستگی ها نیز فضای تازه برای جذب نیروی کار تحصیل کرده و جویای کار نخواهد بود.


کافی نبودن دستمزدها برای هزینه های معیشت و زندگی کلیدی ترین مسئله است و پیامدهای زیادی در بحث بهره وری و هم نارضایتی های نیروی کار دارد و هم به افسردگی نیروی کار منجر می شود.