اهم اقدامات انجام شده جهت کاهش تاثیرات خشکسالی  در سال 91 و 92

حفر 21 حلقه چاه آب شرب

اجاره چاه آب شرب 3 حلقه

نصب آب شیرین کن 3 دستگاه

آبرسانی با تانکر سیار به حجم 12901 مترمکعب به 24291 خانوار

اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال به طول 153000متر

احداث مخزن آب شرب به حجم 4560 مترمکعب

اصلاح و بازسازی مخزن آب شرب به حجم 340مترمکعب

احداث 6 باب ایستگاه پمپاژ

 

 

 

ردیف    آبادی                   اقدامات انجام شده

1          رباط خاکستری          حفر یک حلقه چاه عمیق – خط انتقال

2          امان آباد                  حفر یک حلقه چاه-حصارکشی

3          باغچه                     حفر یک حلقه چاه

4          رباط سفید                لایروبی و کف شکنی یک حلقه چاه – احداث مخزن – خط انتقال

5          شریف آباد                کف شکنی یک حلقه چاه

6          کج النگ                   اجرای شبکه توزیع و خط انتقال به طول 10 کیلومتر

7          جمالده                      اجرای خط انتقال به طول 6 کیلومتر

8          بالندر                       اجرای شبکه توزیع 4 کیلومتر- حفر و تجهیز یک حلقه چاه

9          حسن آباد                  تعویض 3کیلومتر شبکه توزیع

10        درخت سپیدار             مشارکت در خط انتقال آب شرب روستا

11        پیوه ژن                    خط انتقال - اجرای شبکه توزیع 2کیلومتر – احداث مخزن

12        گیامی                      احداث مخزن پمپاژ بین راهی و ایستگاه پمپاژ - خط انتقال 7کیلومتر

13        چنارک                    حفاری و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب - لوله گذاری 300 متر

14        شورک ملکی             تعویض شبکه توزیع 1 کیلومتر

15        قرنه                       حفر و تجهیز یک حلقه چاه - برق رسانی به تاسیسات - لوله گذاری 3 کیلومتر

.......