مهندس احمد تقی زاده مقدم در سال 1338 در شهرستان تربت حیدریه در خانواده ای متدین متولد گردید. وی دارای 33سال سابقه اجرایی و مدیریت در دستگاههای دولتی می باشد. ایشان دارای مدرک کارشناسی مکانیک سیالات از دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه صنعت آب و برق می باشند.